Kategorier
Nyheter

Frågor om det nya rit-avdraget – Här är allt du behöver veta

Snart går det att göra ”rut-avdrag” för it-tjänster. Så här gör du för att använda avdraget – och här är företagen som kan hjälpa dig.

Krånglar ditt nätverk? Har du svårt att synka ihop skrivaren med datorn? Behöver du installera om eller uppgradera Windows? Snart kan du få hembesök av en it-tekniker utan att det kostar skjortan. Förklaringen är det så kallade ”rit-avdraget” som lär bli verklighet den 1 augusti 2016.

Trots benämningen är rit-avdraget inget nytt avdrag, utan snarare en utvidgning av det nuvarande rut-avdraget. Avdraget, som trädde i kraft 2007, förknippas i vanliga fall med skattereduktion av olika städtjänster. Snart kan vi troligen även inkludera it-tjänster i begreppet.

Frågan att komplettera rut-avdraget med it-tjänster i hemmet är inte ny. Den har föreslagits av såväl branchorganisationen IT&Telekomföretagen som Digitaliseringskommissionen ett flertal gånger.

Förslaget blev åter aktuell i höstas – som del av en migrationspolitisk överenskommelse mellan sex av riksdagens åtta partier. Tanken var då att rut-avdragets utbredning skulle skapa fler jobbtillfällen för alla, inklusive nyanlända. Förutom it-tjänster skulle utbredningen även innefatta flytthjälp.

Och nu finns alltså förslaget med i regeringens vårändringsbudget som lades fram i april. Går allt som planerat fattas beslutet den 21 juni 2016. Men vad innebär egentligen ”it-tjänster”? Informationsteknik är ett ganska utbrett begrepp. Telefoni, internet, e-post, radio och tv är bara några av områden som innefattas. Och var drar man linjen för vilka sorts it-tjänster som omfattas av det nya avdraget?

Vi har samlat ihop tio frågor du kan tänkas ha om det nya, utökade rutavdraget samt hur du påverkas av den.

Vad är ”rit-avdraget”? ”Rit” är det populära namnet på den utökning av det nuvarande rut-avdraget som fanns med i den blocköverskridande migrationspolitiska överenskommelsen 2015. Tanken är att erbjuda skattereduktion för it-tjänster i hemmet. Förslaget återfanns senare i regeringens vårändringsbudget som lades fram i april 2016.

När börjar avdraget gälla?

Om allt går som väntat fattar riksdagen sitt beslut om avdraget den 21 juni. Det innebär att du då kan göra avdrag för enklare it-tjänster i hemmet med start den 1 augusti 2016.

Exakt vad menas med it-tjänster i hemmet?

Det som omfattas är installationer och reparationer samt underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, datorprogram och förbindelser. Enklare sagt – hjälp att installera exempelvis en ny router, nya program eller att byta till ett annat operativsystem. Till viss mån även enklare problemsökning, handledning och rådgivning. Avdraget väntas gälla persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smartphones och spelkonsoler.

Var drar man linjen för vad som är tillåtet?

Först och främst måste arbetet, precis som med andra rut-tjänster, ske i det egna hemmet, alternativt en bostad du äger eller i dina föräldrars hem. Även fritidshus du hyr en längre period räknas in. Men du får inte lämna in datorn på en verkstad eller få vägledningen via telefonkontakt eller e-post för att ha rätt till avdrag.

Support för smarta vitvaror och andra lösningar för smarta hem, som fjärrstyrda larm, ingår inte. Alltför avancerad anpassning av it-utrustning och program, exempelvis programmering, faller också utanför ramen.

Snart går det att göra ”rut-avdrag” för it-tjänster. Så här gör du för att använda avdraget – och här är företagen som kan hjälpa dig.

Hur gör jag för att utnyttja rit-avdraget?

Du som köper ”rit-tjänsten” ansöker inte om rutavdrag – det gör utföraren. Avdraget syns senare i fakturan. Glöm inte att kolla om företaget har f-skatt först bara. Det gör du enklast via Skatteverkets tjänst för företagsinformation. Anlitar du en privatperson ska denna person inte vara en närstående. Mer exakta regler för privatpersoner finner du på Skatteverkets hemsida.

Vad kostar det?

Du kan få avdrag för upp mot 50 procent av arbetskostnaden. Maxtaket per år ligger för tillfället på 25 000 kronor. Är du över 65 ligger det på 50 000 kronor per år. Tänk på att alla sorters rut-tjänster faller under samma maxtak, alltså även exempelvis städning.

Kommer det nuvarande maxbeloppet att höjas i samband med utbredningen av rut-avdraget?

Carina Malmkvist är rättslig expert på Skatteverket. Foto: Jeanette Andersson.

Det finns inga planer på att förändra maxbeloppet för att göra avdrag. Det förklarar Carina Malmkvist som är rättslig expert på Skatteverket:

– Nej. It-tjänster kommer att bli en del av rut-avdraget, men det innebär inte att taket för rut-tjänsterna höjs. Taket är 25 000 kr men 50 000 kr för personer som har fyllt 65 år vid årets ingång. Rot- och rutavdraget får tillsammans inte överstiga 50 000 kr.

Trots förslag från it-branschen är alltså en ny höjning inte aktuell. Experter befarar att den genomsnittlige konsumenten då kommer att tvingas välja mellan städ- och trädgårdsarbete eller att få den it-hjälp som de behöver i hemmet.

Vad innebär detta för den genomsnittlige konsumenten? En Demoskop-undersökning gjord på uppdrag av IT&Telekomföretagen visar att en stor del av befolkningen har bestående it-relaterade problem i vardagen. Bland de vanligaste problemen nämns svårigheter att utnyttja banktjänster, beställning av varor via nätet och allmänna datorproblem. Värst drabbade enligt undersökningen är kvinnor och äldre.

Sju procent av alla som deltog nämner att de avstår helt från att använda datorer på grund av tekniska problem. Billigare it-tjänster kan med andra ord hjälpa till att minska det digitala utanförskapet, menar IT & Telekomföretagen.

Och vad innebär det för samhället?

Vad konsekvenserna blir för samhället är förstås svårt att se, men förespråkarna menar att får positiva konsekvenser:

– Regeringen har i propositionen gjort en konsekvensanalys där man förutspår att förslagen kommer att innebära en ökad efterfrågan på arbetskraft, dock ej med några siffror. Skatteverket har inte gjort några analyser, säger Carina Malmkvist.

Arbetsförmedlingen säger dock att de nya jobben inte kommer att nå personer som står utanför arbetsmarknaden, då dessa oftast är lågutbildade och saknar den kompetens som krävs för jobbet.

Ekobrottsmyndigheten anser att svartarbeten inom branschen kommer att minska till följd av det nya avdraget. I överlag är samtliga remissinstanser positiva till ”rit-avdraget”, även om det finns punkter där reglerna kan göras tydligare.

 

Källa:PC för Alla