Integritetspolicy & GDPR

Hummerviken IT AB värderar skyddet av personuppgifter och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares, kunders samt samarbetspartners personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i alla situationer där Hummerviken IT AB (”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy för webbplatsen.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in de uppgifter som behövs för att uppfylla åtaganden och avtal, kunna informera samt kontakta dig och i övrigt uppfylla syftet med behandlingen.

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att e-posta oss eller på annat sätt tillhandahåller oss dina personuppgifter.

Vi samlar information om hur besökare använder webbplatsen. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Syfte med behandling av personuppgifter

Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

 1. Ge dig en mer personlig service och förbättra vår kommunikation
 2. Din information hjälper oss att bättre uppfylla dina individuella behov. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan den informationen användas för att kunna ge en personlig användarupplevelse.
 3. Optimera och förbättra vår webbsida.
 4. Förbättra vår kundtjänst/Servicedesk.
 5. Din information hjälper oss att ge dig effektivare kundservice och support.
 6. Genomföra transaktioner.
 7. Skicka dina varor och leverera de tjänster du köpt från oss.
 8. För att kunna följa avtal som ni har ingått med Hummerviken IT AB.

Den e-postadress du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om din order, företagsnyheter, uppdateringar, information om andra liknande produkter och tjänster, nyhetsbrev etc. Obs! Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att följa anvisningarna längst ner i varje e-postutskick. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation kombineras med data som du har tillhandahållit på vår webbplats för att förbättra kundkommunikationen.

Cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.

Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen på hemsida samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen.

Cookies används också för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta webbplatsen. Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, hjälper oss att mäta och rikta våra reklam- och marknadsaktiviteter samt sökresultat via internet-sökmotorer och ge oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra onlinetjänster.

Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare.

Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Mottagare av personuppgifterna

Vi säljer inte eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter (underbiträde) som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet, leverera de varor du beställer eller tillhandahålla service/tjänster och dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte överenskommits. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Hur länge vi behåller din personliga information

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för.

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att

 1. ta del av och ändra de uppgifter vi behandlar.
 2. kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar.
 3. få felaktiga uppgifter korrigerade.
 4. radera dina uppgifter.

Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om för- och efternamn och personnummer samt eventuellt uppgift om någon specifik information som du behöver.

Begäran sänds med rekommenderat brev till:

Hummerviken IT AB
Norgårdsvägen 126
475 32 Öckerö

Observera att vi inte kan behandla begäran om registerutdrag via telefon eller e-post.

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Hummerviken IT AB.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Ändringar i denna integritetspolicy

Hummerviken IT AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2020-01-24

Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till oss per e-post på it@hummerviken.se