Support

Jag kan hjälpa dig med de flesta problem din dator, iPad, Androidplatta eller kringutrustning råkar ut för där hemma.
Kanske saknar du en ”husdoktor” som känner till dina datorbehov och som kan se över din dators hälsa med jämna mellanrum.
Du kan få hjälp på plats, i min verkstad eller fjärrhjälp via internet.
Jag har över 20 års erfarenhet av problemlösning i PC-miljö.


HummervikenIT Fjärrhjälp

HummervikenIT Fjärrhjälp